GEDRAGSREGELS 

Algemeen

Handbal Combinatie de Liemers (HCL) wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorps karakter centraal staat. Normaal gedrag hoort vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil Handbal Combinatie de Liemers (HCL) vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen, van jong tot oud, zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Voor de sportende leden. Bij Handbal Combinatie de Liemers:

 • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Zien we het positieve in de ander.
 • Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 • Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
 • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het clubgebouw en de sporthal schoon.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
 • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af.
 • Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.
 • Het gebruik van alcohol en/of drugs voor of tijdens sportactiviteiten is niet toegestaan.

 Voor vrijwilligers:

 • Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen Handbal Combinatie de Liemers. Je handelt als zodanig.
 • Als je vrijwilliger wordt bij HCL dan is er altijd een gesprek met minimaal één bestuurslid van de vereniging zodat we kunnen zorgen dat je op de hoogte bent van de gedragsregels van de vereniging en ook vragen we dan om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Deze is toegespitst op jouw functie binnen de vereniging.
 • Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het technisch team.
 • Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de lijn!
 • Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
 • Je bent als gebruiker van trainingsmaterialen op de sportvelden en in de sporthallen verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.
 • Je controleert dat of de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan. Als leider of trainer van jouw team ga je altijd als laatste van je team weg.
 • Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden tot dat alle spelers klaar zijn. Als leider of trainer ga je altijd als laatste weg om de eindcontrole uit te voeren.
 • Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding.
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaal.
 • Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Motiveer de teamleden bij andere verenigingsactiviteiten buiten de handbal om.

 Voor ouders en verzorgers:

 • Ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van de jeugdleden.
 • Natuurlijk zijn alle gedragsregels van anderen ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
 • U blijft tijdens de wedstrijd op de tribune zitten of achter de afrastering staan.
 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
 • Handbal Combinatie de Liemers heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd maar nooit op het veld. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het technisch team.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U stimuleert uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen buiten het voetbal en handbal om.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
 • Zorg dat in de donkere maanden de fietsverlichting van uw zoon/dochter in orde is.

Voor seniorenleden:

Seniorenleden dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren veelal onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld.

Algemene regels voor in en om de sporthal en op het sportcomplex

Natuurlijk gelden op ons sportcomplex de normale regels, maar we zijn ook samen
verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig complex.

 • Ruim je eigen rommel op.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Fietsen en brommers worden in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • Vermijd bij het verlaten van het sportcomplex of de sporthal onnodig geluidsoverlast.
 • Het sportpark en de sporthal zijn rookvrije ruimtes.

Straffen

Het bestuur van Handbal Combinatie de Liemers gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Handbal Combinatie de Liemers kan een FairPlay Commissie in het leven roepen die het bestuur van advies voorziet bij overtredingen. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding van een team om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met passende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het handbalbestuur. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging tot het betreden van de sporthal/het sportcomplex, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Handbal Combinatie de Liemers statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 Tot slot

Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kunnen we allemaal met plezier zijn of haar sport of functie bij de club met veel plezier uitvoeren.

Dit document is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2021.

Bestuur Handbal Combinatie de Liemers