Lidmaatschap:

Handbal Combinatie de Liemers (HCL) was m.i.v. het seizoen 2018-2019 een vergaande samenwerking tussen de handbalafdelingen van Sportclub Groessen en s.v. Loo. HCL is notarieel opgericht op vrijdag 18 juni 2021 door de besturen van Spcl. Groessen en s.v. Loo.

Aanmelden als lid van Handbal Combinatie de Liemers
Wil je je aanmelden als lid van HCL dan kan je het formulier hier downloaden. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend geretourneerd te worden naar het wedstrijdsecretariaat  ws@hcliemers.nl

Nieuwe trainers, leiders en overige kaderleden verzoeken wij om ook een aanmeldingsformulier in te vullen. Op deze manier worden ook zij op een correcte manier in onze ledenadministratie opgenomen.

Afmelden als lid:
Het verenigingsjaar van HCL loopt van 1 juli tot en met 30 juni.  Zonder tijdige schriftelijke opzegging door het lid wordt het lidmaatschap automatisch voor 1 jaar verlengd.

Opzegging kan alleen schriftelijk voor 31 mei bij het wedstrijdsecretariaat. Opzeggingen aan leiders/trainers, enz. worden niet in behandeling genomen. U blijft dan lid van onze vereniging en dus ook nog een verenigingsjaar contributie verschuldigd zoals boven aangegeven. De wedstrijdsecretaris en/of het bestuur kunnen aanvullende informatie aan u vragen.

Zij zorgen ervoor dat de ledenadministratie, contributiebeheer alsmede de betreffende leider/trainer, etc. geïnformeerd worden.

Een tussentijdse afmelding in een seizoen is niet mogelijk. Anders gezegd: een lid is altijd de totale jaarcontributie verschuldigd conform de statuten van HCL.

Adres- en emailwijziging:

Uw adres- en emailwijziging kunt u mailen naar ledenadministratie@hcliemers.nl

IBAN-nummer wijziging:

Wijziging van het IBAN-nummer graag doorgeven aan contributie@hcliemers.nl

Contributie-inning:

De verschuldigde bedragen wordt via een automatische incasso in 4 gelijke termijnen geïnd (schatting september 2021, november 2021,  januari 2022 en april 2022).

Bij jaarbetalers dient de contributienota voor 1 december volledig te zijn betaald (jaarnota’s worden alleen per mail verstuurd). Wordt niet aan tijdige betaling voldaan dan kan het lid automatisch niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.
Het incassant ID-nummer van de Rabobank is op dit moment nog niet bekend.

Ieder lid is verplicht om een eigen stornering “met opgave van reden” per omgaande door te geven aan Contributiebeheer. Wordt dit niet of niet tijdig gedaan dan zal een speel- en/of trainingsverbod volgen door het bestuur. Vragen over uw contributie kunt u mailen naar contributie@hcliemers.nl

Contributiebedragen:

De contributies worden nog vastgesteld op de algemene ledenvergaderingen van Sportclub Groessen en s.v. Loo maar zijn als volgt.

Handbal 2020-2021

(ongewijzigd)

 seizoen:  4 termijnen:
Senioren  €              278,00  €                    69,50
Recreant (midweek)  €              172,00  €                    43,00
A-jeugd, 17-18  €              238,00  €                    59,50
B-jeugd, 15-16  €              195,00  €                    48,75
C-jeugd, 13-14  €              179,00  €                    44,75
D-jeugd, 11-12  €              154,00  €                    38,50
E-jeugd, 9-10  €              128,00  €                    32,00
F-jeugd 5-6-7-8 jaar  €              103,00  €                    25,75
Kledinggeld  €                20,00  €                      5,00
———————– ————— —————–
Senioren (alleen trainen)  €              139,00  €                    34,75
Jeugd A-F (alleen trainen) 50% van bovengenoemde klasse 50% van bovengenoemde klasse
Rustend lid (bij s.v. Loo)  €                20,00  €                      5,00
Inschrijfgeld nieuw lid  €                10,00 n.v.t.

GelrePas:
Wij verzoeken leden die beschikken over een geldige GelrePas zo spoedig mogelijk een kopie van de pas te mailen naar contributie@hcliemers.nl dan kan bij de contributie-inning hiermee rekening houden. Zolang wij geen kopie hebben ontvangen zal gewoon de volledige contributie betaald moeten worden. De regeling GelrePas wordt in 2021 aangepast.


Kledingfonds:

Het doel van ons kledingfonds is om via de Materialencommissie alle teams te voorzien van nette en identieke wedstrijdkleding. Het door de ledenvergaderingen goedgekeurde kledingplan heeft betrekking op shirts en broekjes. De vastgestelde bijdrage voor het HCL-kledingfonds bedraagt voor het seizoen 2020-2021 € 20,= per lid.

Alle betalende leden (behalve leden die alleen trainen) nemen hieraan verplicht deel. Deze bijdrage wordt samen met de contributie geïnd.

Nieuw HCL-tenue!:

Vanaf het seizoen 2020-2021 hebben alle spelende HCL-leden 3 seizoenen lang dezelfde sponsoren op hun nieuwe HCL-wedstrijdtenue. Via onze kledingleverancier MB Sportswear is ook de webshop actief sinds medio september 2020. Zie hiervoor de gele button op onze website www.hcliemers.nl

Reclame-opdruk :

Alle wedstrijdtenues hebben voor de 3 seizoenen 2020 t/m 2023 dezelfde hoofdsponsors te weten Le Petit Pain, Palm Groessen, The Travel Club, Liemers Fietsen en KDV Pepeloentje.

Bedrukking met een sponsornaam op trainingspakken, sporttassen e.d. voor een bepaald team blijft uiteraard nog mogelijk na voorafgaand overleg met de sponsorcommissie (info via sponsoring@hcliemers.nl).  Zij maken dan de eindafspraken met de betreffende sponsor.

Boetes:

Alle door het NHV opgelegde boetes en/of proceskosten worden via contributiebeheer z.s.m. aan de betrokken speler/speelster/coach/trainer/trainster/team doorbelast.

Speel- en trainingsverbod:

Als een (termijn)betaling of boete niet tijdig wordt voldaan, dan kan er niet meer aan trainingen en wedstrijden worden deelgenomen door het betreffende lid. Dit tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij iedere aanmaning en/of extra incassoverzoek wordt telkens € 10,- kosten in rekening gebracht. Bij een speel- en trainingsverbod wordt het betreffende lid en de elftalbegeleider geïnformeerd over de gang van zaken.

Contributieteruggave:
Voor spelers die geblesseerd zijn geweest en daardoor langer dan 3 maanden niet aan wedstrijden hebben deelgenomen, bestaat de mogelijkheid om direct na afloop van de blessureperiode een gedeeltelijke teruggave van hun contributie aan te vragen. Bij de berekening geldt een eigen risico van 3 maanden.

In dit verzoek staat tenminste vermeld jouw team, de aanvangs- en einddatum van de blessure alsmede de aard  van de blessure.

Op de kledingbijdrage (€ 20,=) alsmede de vaste (team)bijdrages aan het NHV wordt geen teruggave verleend.
Deze teruggaveregeling geldt ook bij zwangerschap alsmede bij een buitenlandse stage langer dan 3 maanden.

Het verzoek kun je mailen naar contributie@hcliemers.nl